Vegonorm i Almedalen 2019

Vår mat har idag stor negativ miljöpåverkan och förändrade kostvanor har därför stor betydelse för att vi ska kunna nå våra klimat- och miljömål. Flera stora forskningssammanställningar visar att det enskilt viktigaste vi kan göra för miljön är att äta längre ner i näringskedjan och byta animalier mot vegetabilier.

Under en serie panelsamtal på Almedalsveckan pratar Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm med experter, opinionsbildare och politiker om lantbrukets och den offentliga måltidsverksamhetens viktiga roller i omställningen mot ett hållbart livsmedelssystem.

Framtidens jordbruk – hur kombinerar vi hållbarhet och konkurrenskraft?

2 juli kl. 10.00–10.50, Campus Gotland, Sal D22
Facebookevent
Almedalsprogrammet
Djurhållning på dagens nivå orsakar en rad mycket allvarliga miljöproblem. Genom att ställa om fokus från djurhållning till produktion av bioenergi, biomaterial och vegetabiliska livsmedel kan jordbruket bli en viktig del av lösningen på miljöproblemen, samtidigt som konkurrenskraften ökar.

Framtidens jordbruk – hur kan samhället styra mot hållbarhet och konkurrenskraft?

2 juli kl. 11.00–11.50, Campus Gotland, Sal D22
Facebookevent
Almedalsprogrammet
Forskare och företrädare för lantbruket samtalar med riksdagspolitiker om effektiva styrmedel för att ställa om svensk jordbruksproduktion och livsmedelskonsumtion, så att vi kan få ut mest miljönytta ur lantbruket, samtidigt som vi ökar konkurrenskraften, i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin.

Hållbar skolmat med mindre kött – lär av positiva exempel

3 juli kl. 10.00–10.50, Campus Gotland, Sal D22
Facebookevent
Almedalsprogrammet
Kött har stor miljöpåverkan och utgör en stor kostnad för skolor. Därför minskar en stor majoritet av Sveriges kommuner nu på köttet i sin måltidsverksamhet. Genom att dra ner på eller helt ta bort köttet kan kommuner göra maten miljövänligare, nyttigare och godare – utan att det kostar mer.

Hållbar skolmat med mindre kött – lär av ungdomarna

3 juli kl. 11.00–11.50, Campus Gotland, Sal D22
Facebookevent
Almedalsprogrammet
Vår höga köttkonsumtion orsakar allvarliga miljöproblem och undergräver förutsättningarna för att producera mat till alla i framtiden. Många ungdomar har insett detta och skippar köttet. Men hur ser ungdomarna att skolan kan agera föredöme och förbättra undervisningen om mat och hållbarhet?

Klimatsmart mat i offentlig sektor – vilken är bästa strategin? Med utdelning av priset ”Almedalens klimatsmartaste mat”

3 juli kl. 18.00–18:50, Syregården, Hamnplan 4
Facebookevent
Almedalsprogrammet
Vi behöver mat, men dagens matproduktion ger upphov till allvarliga miljöproblem och bidrar till stora växthusgasutsläpp. Forskningen fokuserar allt mer på lösningar på dessa problem och miljörörelsen tar fram information och verktyg för att kunna göra hållbara matval. Vi får höra om effektiva lösningar, verktyg och framgångsrika exempel från offentlig måltidsverksamhet. Vi avslutar med att dela ut priset ”Almedalens klimatsmartaste mat” till den offentliga aktör som under Almedalsveckan jobbat bäst med att lyfta matens klimatpåverkan – och själva bjudit på klimatsmart mat.

Presskontakt under Almedalsveckan

Per-Anders Jande
Ordförande, Svensk mat- och miljöinformation
jande@smmi.se
073-8910727