Föreläsningar

Bli medlem! | Ge en gåva! | Engagera dig!

Vegonormkampanjen är ute och föreläser på event, festivaler, företag, organisationer och skolor. Vi moderarar också panelsamtal och debatter och håller i workshoppar och utbildningar. Kontakta oss på info@vegonorm.se om du vill att Vegonorm ska komma till dig!

Vegonorm i Almedalen