Skolworkshop: Mat och hållbar utveckling

Bli medlem! | Ge en gåva! | Engagera dig!

Mat och hållbar utveckling är en workshop där eleverna guidas genom en två timmar lång resa. Tillsammans lär vi oss om vår tids största utmaning, klimatet. En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Därför fokuserar vi på hur vi kan äta mer klimatsmart som en del i de åtgärder som krävs för att vi ska nå överenskommelsen i Parisavtalet. Vi diskuterar också matens roll i andra hållbarhetsutmaningar.

Workshoppen passar för åk 9, gymnasiet och folkhögskolor och inkluderar flera övningar, där eleverna får diskutera klimatförändringarna och andra hållbarhetsproblem och vad vi kan göra åt dem, med fokus på matens påverkan. Projektet finansieras av Konsumentverket och därför kan vi erbjuda workshopen till ett mycket förmånligt pris. Kontakta oss för mer information och bokning!

Skolworkshop