Vegoforum

Bli medlem! | Ge en gåva! | Engagera dig!

Varje år arrangerar vi Vegoforum i Stockholm. Vegoforum är en kunskapsdag där du får chansen att lyssna på och diskutera med forskare, experter, opinionsbildare, företag och politiker, som pratar om vegofrågor ur olika perspektiv.

Vegoforum ger vi dig information om vegomat, såväl praktiskt i form av kunskap om vegoprodukter, som när det gäller miljöfrågor, djuretiska frågor, hälsofrågor, rättvisefrågor och samhällspolitiska frågor. Med Vegoforum vill vi skapa ett kunskapslyft!

Inför valet 2018 arrangerar vi dessutom regelbundna demokratiworkshoppar och expertföreläsningar, för att ge dig verktygen för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna och kunna påverka politiken i vegovänlig riktning, såväl i kommuner och landsting som på riksdagsnivå.

Vegoforum