Varför Vegonorm?

Bli medlem! | Ge en gåva! | Engagera dig!

Med konceptet vegonorm – att servera vegetariskt som standard – kan kommuner, landsting, myndigheter, företag, ideella organisationer och privatpersoner göra en betydande insats för miljön, djuren och folkhälsan. Det finns sex starka skäl för vegonorm:

Vegonorm pratar med Fältbiologerna

För miljön

FN framhåller djurhållningen som en av huvudorsakerna till många av våra allvarligaste miljöproblem. Djurhållningen har speciellt stor negativ inverkan på klimatet och världens biologiska mångfald. Det är mycket mer effektivt att äta vegetabilier direkt, istället för att odla foder till djur. Vegonorm minskar trycket på det globala ekosystemet.

För djuren

Dagens djurhållning är mycket intensiv och djuren lider både fysiskt och psykiskt. Vegonorm innebär att vi inte behöver föda upp djur under dagens fruktansvärda förhållanden.

För hälsan

Charkprodukter och rött kött ökar risken för flera cancerformer och mättat animaliskt fett är förknippat med hjärt-kärlsjukdomar. Att äta mer frukt och grönt ger många hälsofördelar. Vegonorm innebär förbättrad folkhälsa.

För rätten till vatten och mat

Djurhållningen använder inte bara enorma vattenresurser, utan är också en av de främsta orsakerna till förstörelse av vattenresurser genom utsläpp. Många fattiga småbrukare slås ut för att ge plats åt foderproduktion. Vegonorm kan ge fler människor tillgång till rent vatten och mat för dagen.

För ekonomin

Kostnaden för animalier i skolor och annan offentlig måltidsverksamhet är oproportionerligt stor. Vegonorm kan frigöra pengar till bättre råvaror och vidareutbildning för måltidspersonal – med godare och hälsosammare mat som följd.

För lantbruket

Djurhållning är mycket ineffektiv och kräver enorma bidrag för att bli lönsam. Vegonorm innebär att lantbrukare kan ställa om till produktion av bioenergi och råvaror till vegetabiliska livsmedel och få lönsamhet utan bidrag.