Se Vegonorms Almedalsseminarier på Youtube!

Under Almedalsveckan 2019 arrangerade Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm fyra panelsamtal, som alla kretsade kring mat och miljö. Per-Anders Jande, ordförande i Svensk mat- och miljöinformation och aktiv i Vegonormkampanjen, modererade samtliga seminarier. Spellistan från Almedalen 2019 hittar du här: