International co-ordination

 

Vegonorm är del av ett internationellt nätverk, med en engelskspråkig kampanjsida, vegnorm.org.